ประกาศ

ยืนยัน
BTC
0
0%
ETH
0
0%
LTC
0
0%
ความซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้บริการมาเป็นอันดับ 1 บริษัทได้ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2015 ในประเทศสิงคโปร์ได้ให้บริการ Wallet เป็นที่แรกในเอเซีย และขยายประกอบการเช่าเครื่องขุดในปี 2018 โดยมีเหมืองการผลิตอยู่ประเทศเวียดนาม และขยายกิจการบริษัททั่วอาเซียนและได้รับเสียงตอบรับที่ดี ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ บริษัท เราจะไม่หยุดที่จะพัฒนาเพื่อฐานผู้ใช้บริการของเราอย่างมั่นคง
เช่าซื้อระยะสั้น
เพิ่มเติม
เช่าซื้อระยะยาว
เพิ่มเติม